MUSIC & FILMS ONLINE 
Đã nghe 328 lượt
Crying In The Rain
  RV Music
  Chưa có thông tin
  Chưa có thông tin
 
 LỜI BÀI HÁT 

Crying in the Rain

I'll never let you see
The way my broken heart is hurting me
I've got my pride and I know how to hide
All my sorrow and pain
I'll do my crying in the rain

If I wait for stormy skies
You won't know the rain from the tears in my eyes
You'll never know that I still love you so
Only heartaches remain
I'll do my crying in the rain

Raindrops falling from heaven
Could never take away my misery
Since we're not together
I pray for stormy weather
To hide these tears I hope you'll never see

Someday when my crying's done
I'm gonna wear a smile and walk in the sun
I may be a fool
But till then, darling, you'll never see me complain
I'll do my crying in the rain

I'll do my crying in the rain
I'll do my crying in the rain
I'll do my crying in the rain

thung lũng hoa hồng, tình yêu, love land, love forever, học ngoại ngữ, tiếng anh, tiếng hoa, tiếng hàn, tiếng nhật, english songs, tâm sự tình yêu, cuộc sống, perfect, mảnh đất của tình yêu
Mảnh đất tình yêu | Học tiếng Anh qua bài hát | Diễn đàn tình yêu | Cà phê buổi sáng | Vườn tình yêu | Thơ tình Thế giới trò chơi - games online | Mobile games online | English songs for learning english
:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Truyện tranh
» Avatars

Films Online
Nhạc quốc tế
Nhạc games
Nhạc flash
Nhạc trẻ
Dance - Rock - Rap
Nhạc tuyển chọn

T==============T