Bạn copy đoạn mã dưới và paste vào Blog của bạn.
Và đây là kết quả của bạn
Thể hiện: