Chia tay tuổi học trò Chuột yêu gạo Có tiền đừng quá ăn chơi Con giáp Con trai thời nay Kiếp đàn bà, thân xác đàn ông Tình yêu phải do ta chọn Yêu lầm, yêu lại, lại yêu lầm Đàn bà là thế Mãi yêu như ngày xưa