Dối gian Lỗi lầm Ngôi sao biệt ly Yêu thương thật thà Tình anh mãi trao về em Tình đã vội tan Yêu là gì Tình xưa Lời hứa ngày xưa