Trăng chiều Khúc giao mùa Hãy yêu nhau đi Nơi dấu yêu Lá thu Và tình yêu Ai về sông Tương