Đợi Em ( 等我 ) Anh Chỉ Muốn Em Tốt ( 我只想你好 ) Lời Hứa (Mandarin) / 承诺 (国语) I Wish Trưởng Thành Trong Một Đêm ( 一晚长大 ) Chưa Đến Nơi Đau Lòng ( 未到傷心處) Ân Thương ( 恩赐 ) Hồi Ức Tốt Đẹp (Mandarin) / 美丽的回忆 (国语) I Do (Mandarin) / I Do (国语) Best Friends (Mandarin) / 最好的朋友 (国语) Long Distance Partner ( 长途伴侣 ) Big Man ( 大男人 ) Em Là Tất Cả Của Tôi ( 你是我所有 ) Infatuation Is No Longer Popular ( 痴心不再流行 )