Để ta say Em vẫn tin - I still believe Giờ em đã biết Huyết lệ Em phải nói lời chia tay Đau một lần rồi thôi Quên tôi đi nỗi đau Hãy nói với em lời chia tay Thương đời hoa Mambo yêu thương