Yêu em 100% Tôi viết tên anh Cái trâm em cài Em mơ về chàng Đêm nhớ anh Mambo yêu thương Em vẫn tin - I still believe Lời tình anh trao