Cha tôi - Y Moan Cho tôi đứa con trai - Y Moan Đi tìm lời ru mặt trời - Y Moan Đôi chân trần - Y Moan Giấc mơ chapi - Y Moan Nuối tiếc - Y Moan Ơi Madrak - Y Moan Suối hát Ây Rây - Y Moan Ta yêu nhau từ Buôn Mê Thuộc - Y Moan Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk - Y Moan