Bản Hùng Ca Chim Lạc Đất Việt Tiếng Vọng Ngàn Đời - Đan Trường Dòng Máu Lạc Hồng Hồn Thiêng Đất Việt - Đan Trường Hùng Thiêng Âu Lạc - Đan Trường Lời Ru Ngàn Đời - Đan Trường Người Việt Nam - Karik Phương Nam Hướng Về Thăng Long - Đan Trường Rạng Ngời Nước Nam - Đan Trường Thăng Long Khát Vọng Ngàn Năm - Đan Trường Thăng Long Khát Vọng Ngàn Năm - Đan Trường Việt Nam Ngàn Dặm - Đan Trường