Bên Đời Hiu Quạnh Xin Cho Tôi Một Cõi Đi Về Đi Mãi Trên Đường Lời Dẫn Quê Hương Huế Sài Gòn Hà Nội Ta Thấy Gì Đêm Nay Nối Vòng Tay Lớn Bên Đời Hiu Quạnh Tự Tình Khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui Hãy Yêu Nhau Đi Để Gió Cuốn Đi Điệu Ru Máu Lệ Như Một Lời Chia Tay