Anh Có Yêu Em Cô Dâu Dễ Thương Đành Xa Nhau Thôi Giấc Mơ Trong Mộng Lặng Lẽ Ra Đi Nửa Kia Đời Tôi Tình Vẫn Còn Xanh Vì Ai Không Yêu Thật Lòng Yêu Lần Đầu