Ca Dao Em Và Tôi Cảm Xúc Từ Câu Hò Điệu Ví Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm Gởi Em Chiếc Nón Bài Thơ Khúc Hát Sông Quê Thương Về Xứ Nghệ Tiếng Hát Sông Lam Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An Từ Làng Sen