Xa Em Rồi Tiễn Đưa Hát Cho Người ở lại Tình không người Về Đâu Em Hỡi Giấc Mơ Đã Tan Tình Vẫn Chưa Yên Hạnh Phúc nơi nào Hát Cho Người đã xa Tình Thiệt Thà