Vẩn Tin Mình Có Nhau Dịu Dàng Từng Phút Giây Ngọn Đồi Chong Chong Ngồi Nhà Hoa Hồng Khóc Thêm Lần Nữa