Only Love - Trade Mark The Day You Went Away Nothing Gonna Change My Love 4 You Take Me To Your Heart Proud Of You Cry On My Shoulder Crying In The Rain Unbreak My Heart - Toni Braxton So In Love Bà ơi đóng cửa (Hoài Linh - Việt Hương) Sợ Vợ (3 thằng sợ vợ) Oan Gia Ngõ Hẹp (Hoài Linh - Cát Phượng - Nhật Cường) Mối tình lương chúc 2 (Bảo Chung) Đại hội lô tô Nợ Duyên Thi hoa hậu nam